Obec Mašovice
ObecMašovice

Kulturní památky

V katastrálním území obce Mašovice jsou evidovány tyto památky:

  1. Farní kostel sv. Jana Křtitele (6546)
  2. Boží muka u školní zahrady (6547)
  3. Kaplička v obci (8232)

Kostel sv. Jana Křtitele

Mezi nejstarší dominantu obce patří kostel, který je zasvěcený sv. Janu Křtiteli.

Umístění: v obci p. č. 98

V jádru gotická stavba, s úpravami zvláště ze 17. století, z roku 1836 a 1853. Podélná jednolodní stavba kostela s kněžištěm, ukončeným pětibokým závěrem a hranolovou věží při severní straně kněžiště. Kněžiště zaklenuto dvěma poli valené kle by s lunetami a konchou v závěru. Kněžiště je v půdoryse značně užší než loď, od níž je odděleno vítězným obloukem o půlkruhovém zaklenutí, vlastní loď je zaklenuta třemi poli pruské klenby, dělené pasy, na západní straně je rovná, v podkruchtí plochostropá kruchta. Loď je osvětlena z každé strany třemi okny v půlkruhovém záklenku, kněžiště dvěma + jedním okrem. Západní průčelí je členěno pilastry, jež nesou římsu, nad ní volutový štít, uprostřed a¨s mělkou nikou. Na středu dole portál. Věž má nárožní pilastry, první patro je zvonicové, se čtyřmi půlkruhově zaklenutými okny.

Střechy. sedlová, nad kněžištěm v závěru zvalbená, věž má cibuli s lucernou a ve vrcholu makovici s křížkem.

První zmínky o zdejším kostele pocházejí ze 13. století. Jakou měl v této době podobu již dnes nevíme. Jisté je, že byl několikrát přestavován než dostal dnešní podobu. Tento kostel je majetkem Řádu křížovníku s červenou hvězdou se sídlem v Praze.

Vnitřek kostela je vyzdoben v barokním slohu. Oltářní obraz maloval Maulpertseh. Boční oltáře jsou z roku 1859. Kostelní obrazy pocházejí rovněž z roku 1859.

Roku 1836 dostal vnitřek a roku 1853 vnějšek kostela ozdobnou fasádu, která se zachovala dodnes. Na věži byly původně 3 zvony, nejstarší ze století šestnáctého, prostřední z roku 1621 a třetí – největší byl přelit roku 1859. V období první světové války 31. 7. 1917 byly dva z nich spuštěny a odvezeny pro válečné účely. Jeden z těchto zvonů byl po druhé světové válce vrácen a 30. 6. 1946 slavnostně zavěšen.

28. 9. 1996 o slavnosti sv. Václava biskup Vojtěch Cikerle posvětil v Mašovicích dva nové zvony , které byly zhotoveny ke cti patronů desetiletí duchovní obnovy národa sv. Cyrilu a Metoději a sv. Václavu a k miléniu mučednické smrti sv. Vojtěcha biskupa a na památku pastýřské návštěvy naší farnosti brněnského biskupa Voltěcha Cikrleho.

Největší péče o tuto památku se dostalo v roce 1998, kdy byla za finančního přispění Památkového ústavu v Brně opravena střecha. A dále pak v roce 2000, kdy bylo provedeno celkové odsušení kostela a opravena fasáda. Dále byl v tomto roce pozlacen kříž s kopulí na věži kostela.


Boží muka

Umístění: v obci u školní zahrady. Parcela číslo 139.

Pochází z roku 1639. Jedná se o slepou lucernu na pilířku gotických forem ( hranolek při hranách vyžlabený s náznakem krychlové hlavice ve vrcholu, ukončený řimsovou deskou), krytá jehlancovitou stříškou Lucerna má na přední straně reliéf Krista, na (heraldicky) levé straně nápis: IERG LAGNER SEIN HAOSFRAW AEBRLE 1639. V překladu: JIŘÍ LAGNER JEHO SPRÁVCOVÁ AEBRLE. Tento text je uveden v seznamu památkově chráněných objektů. Ve starých katastrálních mapách však tato Boží muka nebyla nalezena, takže kdoví nebyla – li do zatáčky silnice odněkud přemístěna.

Zapsáno na listu nemovité kulturní památky číslo 6547

Materiál: mušlový vápenec


Kaplička v obci

Kaplička se nachází v obci před č. p. 18

Vlastník: Římskokatolický farní úřad

Kaplička pochází pravděpodobně z roku 1918.

Obec

Platba za odpady v roce 2024

Částka 700 /osobu

Účet: 1583887399/0800

v.s.: uveďte číslo vašeho RD

Virtuální prohlídka

VP:masovice

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odkazy

banner

banner

Znojemské vinařství