Obec Mašovice
ObecMašovice

Boží tělo

Boží tělo

V neděli 25. 5. 2008 proběhla v obci již tradiční slavnost Božího těla, kdy občané po mši svaté jsou průvodem po vesnici k jednotlivým oltářům.

Tyto oltáře jsou umístěny směrem do kříže. Chystají je jednotliví občané, kteří mají u svých domů postavené kapličky, nebo se oltář nachází u vchodu do domu.

Kapličky jsou umístěny u č. p. 34 (Havlíkovi), č. p. 8 (Coufalovi), č. p. 18 (Jaskulovi) a č.p. 30 (Novákovi).

 

Fotografie z oslav si můžete prohlédnout zde: