Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

Obec Mašovice vydala tyto obecní vyhlášky, které jsou v platnosti:

 

1. OZV 2/2002  - Hřbitovní řád pro pohřebiště v působnosti obce Mašovice zde ke stažení

 

2. OZV 3/2002  -  Vyhláška o zákazu volného pohybu drobného hospodářského zvířectva  a psů zde ke stažení

 

3. OZV 1/2004  -  Požární řád obce zde ke stažení

 

4. OZV 2/2004  -  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2004, požární řád obce zde ke stažení

 

5. OZV 2/2015  -  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení

 

6. OZV 2/2010  -  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů zde ke stažení

 

7. OZV 3/2010  -  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zde ke stažení

 

8. OZV 1/2011 - Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno  zde ke stažení

9. OZV 1/2015 - Obecně závazná vyhláška stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mašovice zde ke stažení

10. Nařízení obce Mašovice č. 1/2016 - Tržní řád zde ke stažení