Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2017

1. Veřejná zakázka "Pořízení nosiče kontejnerů s kontejnery a drtiče dřevní hmoty - obec Mašovice"

19. 10. 2017 

- Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace) č. 2

zde ke stažení

- Příloha č. 1 - závazný návrh smlouvy 2

zde ke stažení

10. 10. 2017

- Oznámení o zahájení výběrového řízení /výzva k podání nabídky

zde ke stažení

Příloha č. 1 - závazný návrh smlouvy zde ke stažení

Příloha č. 2 - závazný vzor čestného prohlášení zde ke stažení

Příloha č. 3 - závazný vzor - seznam poddodavatelů zde ke stažení

Příloha č. 4 - závazný vzor - krycí list nabídky zde ke stažení

 

 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2016

 

4.  VZ - Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Mašovice - I.  

     etapa.

Schváleno v ZO dne 24. 8. 2016.

Informace o veřejné zakázce - zadávací dokumentaci je možno získat v elektronické podobě na základě žádosti zaslané  na adresu znojmoinvesta@znojmoinvesta.cz

zde ke stažení

 

3.  VZ - Regenerace ploch sídelní zeleně v obci Mašovice.

Schváleno v ZO dne 30. 3. 2016

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky zde ke stažení

 

2. Veřejná zakázka - Obnova místní komunikace v obci Mašovice, úsek 

    "Branka    - Za kostelem".

Schváleno v ZO dne 2. 3. 2016.

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky zde ke stažení

 

1. Veřejná zakázka "Obec Mašovice - obnova VO" . Schváleno v ZO dne 2. 3. 2016.

Zadávací dokumentace:

zde ke stažení

Přílohy:

1. Krycí list  zde ke stažení

2. Čestné prohlášení zde ke stažení

3. Návrh osvětlení zde ke stažení

4. Technické parametry zde ke stažení

5. Slepý výkaz výměr zde ke stažení