Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní plán obce Mašovice

Obec Mašovice schválila územní plán obce Mašovice v roce 2014. Datum nabytí účinnosti územního plánu 21. 2. 2014.

Územní plán vyhotovil Ing. arch. Jaroslav Poláček a Ing. arch. Ivona Poláčková ze Znojma.

1. Textová část zde ke stažení

2. ÚSES text zde ke stažení

3. Výkres základního členění  zde ke stažení

4. Hlavní výkres zde ke stažení

5. Výkres veřejně prospěšných staveb zde ke stažení

6. Koordinační výkres zde ke stažení

7. Koordinační výkres výřez zde ke stažení

8. Výkres širších vztahů zde ke stažení

9. Výkres záborů zde ke stažení