Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Ostatní dokumenty

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Informace o konání 23. zasedání zastupitelstva obce20.12.201711.01.2018
Opatření obecné povahy13.12.201729.12.2017
Záměr výpůjčky p.č. 124/2, 124/313.12.201729.12.2017
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volby prezidenta ČR13.12.201723.12.2017
Stanovení počtu,sídla volebního okrsku, místa a doby - volby prezidenta ČR27.11.201728.01.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství24.11.201710.12.2017
Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Mašovice20.11.201730.11.2017
Oznámení záměru převodu nedokončeného majetku Vak Znojemsko13.11.201729.11.2017
Opatření obecné povahy Jmk Brno10.11.201726.11.2017
Opatření obecné povahy JmK10.11.201726.11.2017
Veřejná zakázka - Pořízení nosiče s kontejnery a drtiče dřevní hmoty - dodatečné informace19.10.201702.11.2017
Oznámení o zahájení výběrového řízení/výzva k podání nabídky10.10.201702.11.2017
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise20.09.201730.09.2017
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška18.09.201704.10.2017
Oznámení záměru směny nemovitostí13.09.201729.09.2017
Informace o konání 21. zasedání zastupitelstva obce28.08.201707.09.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR22.08.201723.10.2017
Informace o konání 20. zasedání zastupitelstva obce02.06.201712.06.2017
Oznámení záměru prodeje nemovitosti p.č. 2933/4805.05.201721.05.2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 201726.04.201730.05.2017
Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva obce12.04.201727.04.2017
Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce20.03.201730.03.2017
Veřejná vyhláška - rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace08.03.201724.03.2017
Oznámení záměru výpůjčky nemovitostí - mašovická střelnice08.03.201724.03.2017
Oznámení záměru pronájmu nemovitosti - p.č. 1439/108.03.201724.03.2017
Oznámení záměru pronájmu nemovitosti p.č. 663/108.03.201724.03.2017
Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška)24.02.201703.05.2017
Informace o konání 17. zasedání zastupitelstva obce21.02.201702.03.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení24.01.201709.02.2017
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání24.01.201713.04.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Mašovice13.12.201614.01.2017
Informace o konání 16. zasedání zastupitelstva obce02.12.201613.12.2016
Nabídka pozemků k pronájmu - p.č. 596/202.11.201631.01.2017
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje19.10.201604.11.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrállního operátu a jeho vyložení10.10.201610.11.2016
Informace o konání 15. zasedání zastupitelstva obce12.09.201628.09.2016
Epidemie infekční žloutenky - upozornění pro veřejnost12.09.201612.10.2016
Seznam nemovitostí - neznámý vlastník k 1.8.201612.09.201612.09.2026
Oznámení - lesní hospodářské osnovy (LHO)18.08.201603.09.2016
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí RD Dušek O.12.08.201628.08.2016
Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce Mašovice12.08.201624.08.2016
Volby do zastupitelstev krajů05.08.201608.10.2016
Územní rozhodnutí - vodovodní řad a stoka splaškové kanalizace26.07.201611.08.2016
Oznámení záměru pronájmu p.č. 661/2 a 661/3 v k. ú. Mašovice u Znojma29.06.201617.07.2016
Návrh závěrečného účtu Vak Znojemsko za rok 201510.06.201626.06.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povady - přechodná úprava provozu08.06.201624.06.2016
Oznámení o přerušení dodávky el. proudu 22. 6. 201625.05.201623.06.2016
Oznámení zahájení územního řízení25.05.201610.06.2016
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NP Podyjí za rok 201519.05.201604.06.2016
Informace o konání 13. zasedání zastupitelstva obce13.05.201625.05.2016
Návrh závěrečného účtu Svazku Znojemských vinařských obcí Daníž za rok 201504.05.201620.05.2016
Veřejná vyhláška - návrh ZTásad úz. rozvoje JmK02.05.201618.05.2016
Veřejná vyhláška Fú zveřejnění hromadného seznamu - daň z nemovitých věcí02.05.201618.05.2016
Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky - Regenerace ploch sídelní zeleně v obci Mašovice14.04.201602.05.2016
Informace o konání 12. zasedání zastupitelstva obce14.04.201627.04.2016
Návrh závěrečného účtu obce Mašovice za rok 201504.04.201620.04.2016
Veřejná zakázka "Obnova místní komunikace v obci Mašovice, úsek Branka -Za kostelem"21.03.201605.04.2016
Informace o konání 11. zasedání zastupitelstva obce21.03.201630.03.2016
Oznámení o vyhlášení částečné revize KN a obnově katastrálního operátu18.03.201619.04.2016
Oznámení o výkonu topografických prací17.03.201631.05.2016
Veřejná zakázka "Obec Mašovice - obnova VO" - zadávací dokumentace14.03.201630.03.2016

Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu

Závěrečný účet

Rozpočtová opatření

Oznámení

Pravidla rozpočtového provizoria

Vyhlášky