Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Formulář k vyplnění ohlašovací povinnosti poplatníka za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Formulář si můžete vytisknout  zde ke stažení

 

Vyplňte prosím pouze:

- číslo popisné

- zakřížkujte jednu ze tří variant

  Poplatník (budou vyplněny obě tabulky se jménem poplatníka- pouze jedna osoba)

  Společný zástpce poplatníků (použije se ve většině případů, 1 osoba vyplní za všechny poplatníky s trvalým pobytem v RD, v první tabulce vypíše své jméno a příjmení, adresu trv. pobytu, do druhé tabulky vyplní sebe + všechny ostatní rodinné příslušníky). Kolonku: trvalý pobyt od vyplňují pouze osoby, které se přihlásí k trvalému pobytu v obci během roku. Kontaktní adresu může uvést ten, kdo se během roku zdržuje převážně na jiné adrese.

   Vlastník rekreačního objektu (vyplňují pouze osoby, kde není v RD nikdo hlášen k trvalému pobytu a využívají jej jako chalupu)

- dále doplňte datum a podpis