Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pravidelně na sklonku roku pořádá obec pro své občany seniory přátelské posezení. Nejinak tomu bylo i letos. V neděli 13. listopadu od 14:00 hod. se sešlo v sále OÚ 35 místních seniorů. Krátký kulturní program si pro ně připravily děti ze zdejší základní školy. Pěvecký sbor žáků zazpíval několik písní, se svým programem vystoupili i žáci 1. ročníku. Kladli seniorům žertovné hádanky, které přítomné pobavily. Po vystoupení rozdaly děti seniorkám vlastnoručně vyrobené dárečky. Po krátké přestávce paní místostarostka informovala o dění v obci. Omluvila nepřítomnost pana starosty, který bohužel onemocněl a nemohl se proto setkání zúčastnit. Zastupitelé obce dále poblahopřáli k významnému životnímu jubileu paní Anně Švihálkové. Byl jí předán dárkový koš a kytice. Poté už následovala volná zábava s hudbou, o kterou se opět postaral pan M. Kubák a pan Krčál. Jsme rádi, že se senioři dobře bavili a těšíme se na další setkaní s nimi i při jiných kulturních akcích.

Stránka

..přivítání seniorů....

..přivítání seniorů....

...pozorně naslouchají..

...pozorně naslouchají..

..děti ze zdejší školy připravily pro seniory kulturní program....

..děti ze zdejší školy připravily pro seniory kulturní program....

...zazpívaly písničky...

...zazpívaly písničky...

..přednesly žertovné hádanky....

..přednesly žertovné hádanky....

 

..děti rozdávaly seniorům dárečky, které vyráběly v družině..

..děti rozdávaly seniorům dárečky, které vyráběly v družině..

...po vystoupení sladká odměna....

...po vystoupení sladká odměna....

....očekávání..

....očekávání..

...čtyři grácie....

...čtyři grácie....

 

..káva jistě přišla vhod...

..káva jistě přišla vhod...


Stránka